Obavještenje o privatnosti i kolačići

 • 23.11.2021.

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita ličnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo pi zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših ličnih podataka prioritet prilikom sprovođenja i organizovanja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših ličnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, izuzetno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na zlp@ledo.co.me

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovo detaljno Obavještenje o privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših ličnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informisati o (i) ličnim podatcima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim direktnim pravima u pogledu obrade.

Odnosi na koje se primjenjuje ovo Obavještenje

Tokom svakodnevnog poslovanja, Ledo ulazi u veliki broj odnosa, kako s potrošačima, tako i s poslovnim partnerima i vlastitim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuje ovo Obavještenje.
Slijedom navedenog, ovo Obavještenje se primjenjuje isključivo u sledećim slučajevima:

 • ako posjetite našu internet stranicu;
 • ako učestvujete u nagradnoj igri Leda;
 • ako ste se prijavili na naš newsletter;
 • ako se obraćate našoj službi za odnose s javnošću putem online formulara;

Ko obrađuje Vaše lične podatke?

U pogledu obrada ličnih podataka koje se navode u ovom Obavještenju, društvo LEDO d.o.o., sa sjedištem u Podgorici, Liješnje bb, PIB 02126265 je rukovodilac obrade u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. april 2016. ("GDPR").

Međutim, u određenim slučajevima Ledo može obrađivati lične podatke u ime drugih davaoca usluga. U tom slučaju ta druga osoba je rukovodilac obrade, a Ledo izvršitelj obrade.

Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima?

Tokom interakcije s vama, obrađujemo razne lične podatke. Obrada će zavisitii kako od vrste interakcije koju imamo s Vama, tako i od vrste usluge koju Vam pružamo.
Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo lične podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i ostali kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona, broj mobilnog, GSM, broj faksa)

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopšte koristimo? Pravna osnova

Marketing

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje koristimo u okviru naših promotivnih aktivnosti.

Obrađujemo Vaše lične podatke kako bi Vas obavijestili o ponudama proizvoda i usluga Leda.  Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu saglasnosti  koju ste dali ili legitimnog interesa.

Prenošenje vaših ličnih podataka

Zavisno od vrste Vaše interakcije s Ledom, izuzetno ćemo određene lične podatke razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam garantujemo da cilj razmjene nije iskorišćavanje Vaših ličnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, Ledo će, zavisno od situacije, moguće razmjenjivati lične podatke sa sledećim kategorijama osoba:

 • Članicama grupacije Nomad Food Europe Ltd, budući da će to u određenim slučajevima biti nužno radi pružanja kvalitetne usluge i postupanja u skladu s pravnim zahtjevima;
 • Trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznom uputstvu ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zloupotrebne i nezakonite aktivnosti, (iv)kako bismo zaštitili prava i ličnu sigurnost naših zaposlenh i trećih osoba te (v) kako bismo se zaštitili od tužbi i drugih zahtjeva trećih osoba.
 • Svim drugim osobama, u odnosu na koje smo primili Vašu izričitu saglasnost za razmjenu.

Izuzetno, u slučaju statusnih promjena društva Ledo (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši lični podaci mogu biti preneseni na drugo pravno lice.

Vaši podatci i treće zemlje

Vaši lični podaci će se obrađivati i prenositi unutar područja Europske Unije, na područje Ujedinjenog Kraljevstva.

Prenos i obrada podataka unutar Ujedinjenog Kraljevstva dozvoljena tje na osnovu  Sprovedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1772 оd 28. juna 2021. u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća o primjerenoj zaštiti ličnih podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu, a sve u skladu sa članom 45. GDPR-a. Naime, prenos podataka u treće zemlje ne zahtijeva posebno odobrenje ako je Evropska Komisija usvojila takvu sprovedbenu uredbu za pojedinu zemlju, odnosno ako je po sprovedenoj procjeni zaključila da treća zemlja osigurava primjereni nivo zaštite za podatke koji se prenose na njeno područje (tzv. Odluka o primjerenosti).

Lični podatci se neće prenositi poslovnim subjektima ili drugim osobama koje se ne nalaze na nekom od gore navedenih područja. Ako u ovom dijelu ipak naknadno dođe do određenih promjena, o tome ćete biti bez odlaganja obaviješteni.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Razdoblje čuvanja Vaših ličnih podataka primarno će zavisti od svrhe za koju su prikupljeni. U tom smislu, garantujemo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati duže nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Nezavisno od navedenog, u određenim slučajevima ćemo imati pravnu obavezu da određene podatke čuvamo kroz duže razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju lične podatke čuvati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Na primjer, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Zaključno Vas takođe  obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših ličnih podataka u vlasništvu Leda. Uputstva o načinu ostvarivanja Vašeg prava detaljno su izložene u odjeljku "Vaša prava".

Djeca

Ledo je u potpunosti svjestan da su djeca izuzetno osjetljiva grupa te stoga obraća izuzetnu pažnju na zaštitu njihovih ličnih podataka.

U tom smislu, Ledo je usklađen s odredbama crnogorskog prava koje se tiču minimalne starosne granice za sklapanje pravnih poslova, uključujući obradu ličnih podataka. Između ostaloga, tražit ćemo izričitu saglasnost roditelja djeteta za pružanje određenih usluga, odnosno pristup određenim dijelovima naše stranice.

Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših ličnih podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati direktno prema Ledu.

Radi se o sljedećim pravima:

 • Pravo tražiti obavještenje obrađuje li Ledo Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;
 • Pravo tražiti pristup Vašim ličnim podacima, na način da Ledo napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;
 • Pravo tražiti ispravku Vaših netačno ili nepotpuno navedenih ličnih podataka koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da izbrišemo Vaše lične podatke koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka;
 • Pravo tražiti da Vaše lične podatke koje posjedujemo prenesemo drugom rukovodiocu obrade;
 • Pravo uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka od strane Leda, naročito u pogledu direktnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Leda i automatizovane obrade;
 • Pravo u svakom trenutku povući saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, ako se obrada temelji na saglasnosti;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147, Podgorica , azip@t-com.me , tel: +382 20 634 894, +382 20 623 863

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da  kontaktirate našeg Službenika za zaštitu ličnih podataka koristeći podatke iz odjeljka "Kako nas možete kontaktirati?". Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. kopije lične karte). Navedeni lični podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđivanju  identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očigledno neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.

Kolačići (Cookies)

Uvod

Kako bi posjećivanje naše internet stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaš računar, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj kojim posjećujete naše web stranice sprema malu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti dalja  unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšanja Vašeg   iskustva pretrage.

Korišćenjem ove web stranice pristajete na upotrebu određenih kolačića, dok nam za upotrebu ostalih možete, ili ne morate dati svoju izričitu saglasnost. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pretraživati stranicu, no neke njene mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaš računar, tablet ili mobilni ("Uređaj") kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internet stranici koja je poslala kolačić ili internet stranici koja prepoznaje sačuvani kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj.

Takvim "pamćenjem" postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice te se uopšteno nadograđuje njen kvalitet i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese. 

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

(i)       Prema pošiljaocu  kolačića:

 • Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;
 • Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjeti.

(ii)      Prema vremenu čuvanja

 • Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite pretraživač (browser);
 • Trajni kolačići – kolačići koji ostaju sačuvani na Uređaju do isteka određenog roka. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg uređaja prilikom sljedećeg posjećivanja web stranice.

Korišćenje kolačića na www.ledo.co.me

Web stranica www.ledo.co.me koristi sledeće vrste kolačića (prema funkciji):

     (i)        Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopšte bila operativna.

    (ii)        Analitički kolačići – radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobijanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice, dužinu boravka korisnika na web stranici i najposjećenije dijelove stranice te pri tom takođe koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

   (iii)        Funkcionalni kolačići – radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad je ponovo posjetite (npr. jezik stranice).

   (iv)        Marketinški kolačići – radi se o kolačićima putem kojih prikupljamo određene podatke (podatke o Vašim posjetama našoj stranici, sadržajima koje ste gledali, linkovima koje ste pratili itd.), a sve kako bismo Vam prezentovali marketinške sadržaje prilagođene Vašim interesima. Oni se mogu koristiti kako na samoj web stranici, tako i na prikazivačkim mrežama te kroz korištenje remarketinga na usluzi Google Analytics.

Takođe, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje možemo upotrebljavati podatke iz Googleova oglašavanja na osnovu interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, pol i interesi) na usluzi Google Analytics.

Kada koristite našu internet stranicu možete takođe primitii kolačić „treće strane“. Drugim riječima, treće osobe mogu prikupljati informacije putem kolačića i sličnih tehnologija (web beacons).

Upotrebom kolačića treće strane (uključujući i Google), u saradnji sa Ledom, prikazuju oglase Leda na web-lokacijama na cijelom internetu.

U slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši lični podaci, našu obradu temeljimo na članu 6., stavu 1. tački a., b i/ili f GDPR-a, odnosno na osnovu Vaše saglasnosti ili nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcionisanjem web stranice.

Kako onemogućiti kolačiće?

Korištenjem naše web stranice, pristajete da se na Vaš uređaj čuvaju različite vrste kolačića. Međutim, u slučaju da želite izbrisati određene kolačiće i/ili spriječiti njihove čuvanje u nastavku su u kratkim crtama izložena uputstva kako to i učiniti.

Ako želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaš računar, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internet stranica, pa tako i ove. Podešavanja kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u Vašem Internet pretraživaču. Ako želite izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svom  računaru potrebno je ažurirati podešavanja Vašeg Internet pretraživača.

Budući da se pretraživači međusobno razlikuju, način promjene podešavanja nije jednak. Uslijed navedenog, u nastavku je data lista linkova na kojima možete pronaći detaljnije informacije o promjeni podešavanja za pojedine pretraživače:

Internet explorer

https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Možete isključiti i usluge Google Analytics i Google AdWords za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću Alata Upravnik postavki oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hr).

Detaljne informacije o Google Analytics, kao i o mogućnostima korisnika da regulišu podešavanja kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Molimo obratite požnju na činjenicu da su u slučaju neprihvatanja kolačića moguća ograničenja određenih funkcija naše internet stranice.

Dodatne informacije o kolačićima

Ako želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim linkovima:

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

http://www.allaboutcookies.org/ 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies/

Društvene mreže

Društvene mreže takođe mogu postavljati kolačiće na Vaš računar. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ dugmeta). Konkretni uticaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te zavisi od podešavanja privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

Kako nas možete kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu ličnih podataka od strane Leda.

Stoga, u slučaju da:

 • Želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili
 • Uopšetno, imate bilo kakva pitanja, zamjerke ili sugestije u pogledu obrade ličnih podataka

Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke

Telefon +382 20 404 700
Email zlp@ledo.co.me
Adresa LEDO d.o.o.
Liješnje bb,
81 000 Podgorica

Promjene obavještenja o privatnosti

Ledo je imenovao službenika za zaštitu ličnih podataka koga možete direktno kontaktirati koristeći sljedeću email adresu: zlp@ledo.co.me

Promjene obavještenja o privatnosti

Budući da je vjerojatno da će se tokom vremena mijenjati postojeći te moguće implementirati novi procesi obrade ličnih podataka, biće potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovo Obaviještenje o privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obaviještenja biće obavljena na stranici Leda odmah po njenom donošenju.

U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti izmjene te samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge Leda. Zavisno od vrste obrade ličnih podataka, obaviještenje će biti objavljeno na internet stranici Leda ili ćemo Vas direktno kontaktirati (npr. putem email-a).

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionisati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvatam sve Ok!